Προϊόντα ΤΕΑΝΚΑ


Γραμμές Πλαστικού Σωλήνα

AccumulatorsΤεχνική Περιγραφή:

Για να αυξήσουμε την ταχύτητα παραγωγής και την τύλιξη μικρών μπομπίνων με μεγάλες ταχύτητες, πολλές φορές χρησιμοποιούμε accumulators. Έχουν την δυνατότητα να “αποθηκεύουν” τον σωλήνα κατά τη διάρκεια της συλλογής.

Μπορούν να υπολογιστούν και να κατασκευαστούν με βάση της ανάγκες της κάθε παραγωγής.

 

Πιέστε για μεγέθυνση