Προϊόντα ΤΕΑΝΚΑ


Γραμμές Επικάλυψης ΣωλήναΟλοκληρωμένες γραμμές για την επικάλυψη χαλκοσωλήνα ή πλαστικού σωλήνα

Τα τελευταία χρόνια η ΤΕΑΝΚΑ έχει διευρύνει την γκάμα κατασκευών της κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες γραμμές για την επικάλυψη χαλκοσωλήνα ή πλαστικού σωλήνα με μόνωση foam. Η μόνωση μπορεί να είναι σε μορφή ταινίας ή σε μορφή σωλήνα. Η τελική μορφή του σωλήνα μπορεί να είναι ευθύγραμμα τμήματα ή μπομπίνες.